NIMOTECH, s.r.o.

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

07. 05. 2017 - BVV, Brno

Výroční sjezd ČKS 2017  by měl mít program naplněn maximem interaktivních a problémově orientovaných sekcí, přehledných vzdělávacích sdělení a praktických informací charakteru „jak na to“. Program bude zahájen již časným nedělním odpolednem, které bude obohaceno již tradičními přímými přenosy z vybraných pracovišť. Na přípravě odborného programu se budou podílet všechny pracovní skupiny a nově vzniklé asociace ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připraví programové bloky nejrůznějších formátů s vyzvanými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků. Tyto předem připravené programové bloky by měly pokrývat celou šíři moderní kardiologie i přidružených onemocnění a jsou základem vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí.
V bloku „To nejlepší z české kardiologie“ budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Rovněž navážeme na tradici soutěže mladých kardiologů, která bude mít tentokrát nový formát a významné místo v programu sjezdu.

Více informací o sjezdu naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu na naší expozici!