NIMOTECH, s.r.o.

Prague Symposium on Congenital Heart Disease

Prague Symposium on Congenital Heart Disease

21. 09. 2017 - Břevnovský klášter, Praha

Odborný program sympózia bude zahrnovat vyzvané přednášky významných českých i zahraničních hostů jak z oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie, tak i z oblasti kardiologie a kardiochirurgie dospělých s vrozenými srdečními vadami. 

Více informací o sympoziu naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu na naší expozici!