NIMOTECH, s.r.o.

10. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

10. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

08. 12. 2017 - hotel Pyramida, Praha

Témata sympozia:

Poranění mozku, míchy a páteře (neurotraumatologie, spinální jednotka)
Spontánní nitrolební krvácení (chirurgická x konzervativní léčba, rehabilitace)

Více informací o semináři naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu na naší expozici!