NIMOTECH, s.r.o.
V7
Samsung

V7

All the key benefits you want

Popis

Preciznost a přesnost

Ultrazvukový systém V7 vám nabízí fascinující výkon a umožňuje používat komplexními nástroje, které jsou vybaveny nejnovějšími inovacemi. Všestranný systém V7, který je bohatý na funkce, je schopen široké škály klinických aplikací a umožní tak vše prozkoumat naplno.

Zobrazovací technologie založené na architektuře Crystal Architecture™

diagram_crystal

Crystal Architecture™, zobrazovací architektura, která kombinuje CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založena na S-Vue Transducer™, poskytuje vysoce kvalitní obraz. CrystalBeam™ je nová technologie formování paprsku, která přináší vysoce kvalitní rozlišení obrazu a větší uniformitu obrazu. CrystalLive™ je nejnovější ultrazvukový engine společnosti Samsung s vylepšeným zpracováním 2D obrazu, 3D vykreslováním a zpracováním barevného signálu, díky kterým nabízí mimořádně kvalitní obraz a efektivní práci u složitých případů.

 

imagingquality_logo

Vynikající kvalita obrazu pro spolehlivost a přesnost

 

Získejte vhled do problému na základě výjimečného obrazu tvořeného novou technologií Crystal Architecture™. Patentovaná technologie kombinuje vylepšené zpracování 2D obrazu a detailní zpracování barevného signálu pro optimalizaci a zlepšení kvality obrazu. Špičkový přístroj V7 poskytne vynikající čistotu obrazu pro lepší diagnózu. 

icon_shadowhdr

Zlepšení viditelnosti skrytých struktury ve stinných oblastech

ShadowHDR™ selektivně používá vysokou a nízkou frekvenci ultrazvuku k identifikaci stinných oblastí, jako je hlava plodu nebo páteř, kde dochází k útlumu.

img_shadowhdr_pc

icon_hq-vision

Zaostření rozmazaných oblastí na obrázku

HQ-Vison™ zajišťuje ostřejší obraz tím, že potlačuje charakteritiku ultrazvukových snímků, které jsou mírně rozmazané oproti skutečnosti.

img_hq-vision_pc

icon_clearvision

Zlepšení kvality obrazu díky redukci šumu

ClearVision redukuje šum a zlepšuje vykreslení hran a vytváří tak ostré 2D obrazy pro optimální diagnostiku. ClearVision navíc poskytuje optimalizaci pro konkrétní aplikace a pokročilé časové rozlišení v režimu živého skenování.

img_clearvision_pc

icon_s-flow

Vyšetření periferních cév směrovým Power Dopplerem

S-Flow™, směrová technologie Power Doppler, pomáhá detekovat periferní cévy. Umožňuje přesnou diagnózu v případech, kdy je vyšetření krevního průtoku velmi obtížné.

img_s-flow

icon_mv-flow

Vizualizace pomalého toku v mikrovaskulárních strukturách

MV-Flow™ nabízí pokročilé nedopplerovské zobrazení pro vizualizaci pomalého průtoku v mikrovaskulárních strukturách. Vysoká snímková frekvence a pokročilé filtrování umožňují MV-Flow™ poskytnout detailní pohled na průtok krve, ve vztahu k okolní tkáni nebo patologii, se zvýšeným prostorovým rozlišením.

img_mv-flow3

icon_lumiflow

Zobrazení průtoku krve v cévách ve 3D zobrazení

LumiFlow™ je funkce, která vizualizuje průtok krve v trojrozměrné podobě a pomáhá pochopit strukturu krevního toku a strukturu malých cév. 

img_lumiflow

 imagingquality_logo

Zlepšené diagnostické funkce pro větší přesnost a preciznost

Systém V7 je vybaven pokročilými funkcemi pro zdraví žen, které pomáhají při přesné diagnostice a zvyšují výkonnost. Rozmanitost funkcí systému V7 a uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhají výrazně zlepšit každodenní zkušenosti zdravotníků s ultrazvukovým vyšetřením.

 

icon_s-shearwave

Zobrazení a kvantifikace tuhosti tkáně neinvazivní metodou

S-Shearwave Imaging™ umožňuje neinvazivní hodnocení tuhých tkání v různých aplikacích. Barevný elastogram, kvantitativní měření, možnosti zobrazení a možnost výběru oblasti zájmu lékařem jsou užitečné zejména pro přesnou diagnostiku onemocnění prsu a jater.

img_s-shearwave

icon_s-fusion

Provedení velmi přesných multimodálních fúzních biopsií

S-Fusion™ umožňuje současnou lokalizaci léze ultrazvukem v reálném čase s dalšími měřícími zobrazovacími metodami (MRI, CT), což umožňuje přesné zaměření během intervenčních a dalších pokročilých klinických postupů. Nová funkce automatické registrace společnosti Samsung pomáhá rychle a přesně spojit snímky pro zvýšení efektivity.

icon_ceus

Kontrastní ultrazvukové zobrazení

CEUS+ je technologie kontrastního zobrazení, která využívá vlastností ultrazvukových kontrastních látek. Mikrobublinová kontrastní látka, vstříknutá do těla žilou, podléhá nelineární rezonanci v důsledku ultrazvukové energie. Kromě nelineárního signálu generovaného touto metodou je ultrazvukový kontrastní obraz tvořen pomocí harmonického signálu, a využívá se tak k diagnostice na základě kontrastních charakteristik v čase.

icon_strain

Kvantifikace pohybu stěny levé komory

Strain+ je kvantitativní nástroj pro měření globálního a lokálního pohybu stěny levé komory (LK). V funkci Strain+ jsou zobrazeny tři standardní pohledy na LK a souhrn ve vzoru terče na jedné obrazovce pro snadné a rychlé posouzení funkce LK.

img_strain

icon_stressecho

Hodnocení a zpráva o pohybu stěn pro určení funkce srdce a cév

Balíček StressEcho obsahuje skórování pohybu stěn a vytvoření zprávy. Obsahuje cvičební StressEcho, farmakologické StressEcho, diastolické StressEcho a volně programovatelné StressEcho.

icon_arterialanalysis

Detekce funkčních změn kardiovaskulárních cév

ArterialAnalysis™ zjišťuje funkční změny cév a poskytuje naměřené hodnoty, jako je tuhost, tloušťky intimy a medie a rychlost pulzní vlny krční tepny. Vzhledem k tomu, že k funkčním změnám dochází dříve než ke změnám morfologickým, podporuje tato technologie včasnou detekci kardiovaskulárních onemocnění.

icon_autoimt

Měření tloušťky intimy a medie jediným kliknutím

AutoIMT je screeningový nástroj pro analýzu potenciálního rizika kardiovaskulárních onemocnění pacienta. Umožňuje snadné měření tloušťky přední i zadní stěny intimy a medie krční tepny pouhým stisknutím tlačítka.

icon_nervetrack

Vyhledávání a detekce nervů pomocí technologie AI

NerveTrack™ je funkce, která během ultrazvukového vyšetření detekuje a poskytuje informace o poloze nervové oblasti v reálném čase.

img_nervetrack

icon_needlemate

Zřetelné zobrazení hrotu jehly

Systém NeedleMate+™ s naprostou přesností určuje polohu jehly při provádění zákroků, jako jsou nervové blokády. Lepší přesnost a efektivita zákroku je možná díky navádění paprskem.

icon_autoef

Měření ejekční frakce levé komory

AutoEF je funkce, která pohodlně měří a kvantifikuje ejekční frakci. Výběrem tří bodů levé komory se vypočítá objem na konci systoly a na konci diastoly, což napomáhá rychlému a efektivnímu posouzení funkce srdce.

img_autoef

icon_s-detectforbreast

Analýza vybraných lézí prsu a report o hodnocení prsu

S-Detect™ pro vyšetření prsou, který analyzuje vybrané léze v ultrazvukovém vyšetření prsu a zobrazuje data této analýzy, používá BI-RADS ATLAS* (Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas) pro zajištění standardizovaného hlášení a pomáhá při diagnostice pomocí zjednodušeného pracovního postupu.

* Jedná se o registrovanou ochrannou známku společnosti ACR a všechna práva jsou vyhrazena společnosti ACR.

img_s-detectforbreast

icon_s-detectforthyroid

Analýza vybraných lézí štítné žlázy a report o hodnocení štítné žlázy

S-Detect™ pro vyšetření štítné žlázy, který analyzuje vybrané léze v ultrazvukovém vyšetření štítné žlázy a zobrazuje data této analýzy, poskytuje standardizované hlášení na základě pokynů ATA, BTA, EU-TIRADS a K-TIRADS* a pomáhá při diagnostice pomocí zjednodušeného pracovního postupu.

icon_panoramic

Zobrazení v rozšířeném zorném poli

Panoramic+ snímky se zobrazují jako rozšířené zorné pole, takže uživatelé mohou zkoumat rozsáhlé oblasti, které se nevejdou na jeden snímek. Panoramic+ zobrazování podporuje také úhlové snímání scény lineární sondou.

icon_elastoscan

Barevné zobrazení tuhosti tkání

Technika pro zobrazování elasticity, ElastoScan+™, sleduje přeměnu tuhosti tkáně působením vnitřních nebo vnějších sil a převádí relativní tuhost na barevný obraz.

workflow_logo

Jednodušší vyšetření díky přepracovaným pracovním postupům a designu

Zefektivněné pracovní postupy pomocí praktických funkcí a řešení v systému V7 vám zaručeně ulehčí práci. Složité úkoly jsou redukovány jen na pár kroků a stisků kláves. Zjednodušeným, ale přesným zobrazením dat ze skenování se zlepšuje uživatelský zážitek z používání systému V7.

 

Sestavení předdefinovaných protokolů pro zefektivnění vyšetření

EzExam+™ obsahuje protokoly pro vyšetření, která se v nemocnici pravidelně provádějí, aby se snížil počet kroků, které by musel lékař povést.

 img_ezexam

Přístup do RIS z prohlížeče ultrazvukového systému

RIS Browser je funkce, která umožňuje přístup do informačního systému prostřednictvím prohlížeče zabudovaného v systému bez nutnosti přecházet k počítači po vyšetření.

img_ris

Sdílení obrázků v reálném čase, diskuse a vzdálené ovládání ultrazvukového systému

SonoSync™¹, ⁶ je řešení pro sdílení ultrazvukových snímků v reálném čase, které umožňuje hlasovou komunikaci a vzdálené ovládání pro efektivní spolupráci mezi lékaři a sonografisty na různých místech.

img_sonosync

Vícero zobrazovacích režimů

Vyšetření lze provádět při prohlížení snímků a videí, které jsou v různých poměrech stran podle preferencí uživatele.

img_expandedview

Přizpůsobení často používaných funkcí na dotykové obrazovce

TouchEdit umožňuje uživateli přesunout často používané funkce na první stránku systému.

img_touchedit

Výběr sondy a přednastavení jedním kliknutím

Funkce QuickPreset umožňuje uživateli vybrat nejběžnější kombinace sond a předvoleb jedním kliknutím.

img_quickpreset

 

 animation_img_mo

 img_animation_mo1

(1) Ukládání obrazových dat přímo do USB paměti

Funkce QuickSave umožňuje ukládat obrazová data na paměť USB přímo během vyšetření.

img_animation_mo2

(2) Přiřazení funkcí tlačítkům v blízkosti trackballu

V závislosti na preferencích uživatele je možné přiřadit tlačítkům kolem trackballu funkce, aby bylo celkové ovládání systému pro lékaře jednodušší a pohodlnější.

img_animation_mo3

(3) Použití systému i při výpadku napájení

Funkce BatteryAssist™ zajišťuje napájení systému z baterie, což uživatelům umožňuje provádět vyšetření v případě dočasného výpadku napájení. Umožňuje také přenést ultrazvukový systém na jiné místo a ihned začít skenovat.

img_animation_mo4

(4) Účinný chladicí systém

Účinný chladící systém ochlazuje ultrazvukový systém tím, že neustále propouští teplo ven a také snižuje hluk ventilátoru.

img_animation_mo5

(5) Eco-friendly pryskyřice

Vzduchové potrubí je z ekologické pryskyřice, což ukazuje snahu společnosti Samsung o ekologičtější zítřek.

Galerie

Videa

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.