NIMOTECH, s.r.o.

CrystalVueTM & MV-FlowTM pro vyšetření placenty

CrystalVue<sup>TM</sup> & MV-Flow<sup>TM</sup> pro vyšetření placenty

12. 02. 2022

Tento článek popisuje zobrazování placenty pomocí technologie CrystalVueTM a MV-FlowTM v kombinaci s LumiFlowTM u žen s podezřením na PAS. Placenta accreta spectrum (PAS), známá také jako abnormálně invazivní placenta (AIP), zahrnuje skupinu poruch charakterizovaných abnormálně hlubokou invazí placentárního trofoblastu do myometria nebo orgánů obklopujících gravidní dělohu.

Zatímco 2D ultrazvuk může u PAS ohraničit extrauterinní šíření, rozhraní placenty a myometria lze nejlépe posoudit pomocí technologií MV-FlowTM a LumiFlowTM, které umožňují posouzení cév. Hranici myometria/placenty a vezikulu nejlépe zhodnotí pomocí tzv. tramline sign, který lze získat z 3D objemu pomocí CrystalVueTM a RealisticVueTM.

Autoři dospěli k závěru, že 2D zobrazení spolu s MV-FlowTM, LumiFlowTM a 3D objemem po zpracování pomocí CrystalVueTM a RealisticVueTM jsou snadno použitelné, sekvenční techniky v diagnostice PAS. Tato technika umožňuje komplexní posouzení placenty, myometria a močového měchýře, které umožňuje využití různých a vzájemně se doplňujících zobrazovacích technik na podporu klinického managementu pacientek s rizikem PAS.

 

Odkaz na článek: CrystalVueTM & MV-FlowTM