NIMOTECH, s.r.o.

COVID-19 Dezinfekce

COVID-19 Dezinfekce

17. 04. 2020

Dezinfekce a čištění ultrazvuku

Vždy dodržujte doporučené opatření a postupy uvedené v manuálu výrobce pro daný přístroj. Níže jsou shrnuta některá základní doporučení. 

(Ultrazvukový systém, sondy a další součásti, které se používají s tímto zařízením, mohou přijít do přímého kontaktu s uživatelem a pacientem. Abyste zabránili infekcím, čistěte a dezinfikujte zařízení v souladu s postupy uvedenými v této uživatelské příručce nebo v uživatelské příručce výrobce, která je přiložena ke každému produktu.)

 

Povrchová dezinfekce systému a obrazovky

 Dezinfekce sond

Při dezinfekci sondy pomocí kapalného dezinfekčního prostředku:

 Při dezinfekci sondy pomocí dezinfekční utěrky:

Doporučené dezinfekční prostředky dostupné v ČR

Otázky na alternativní dezinfekce

Ke stažení

Doporučení výrobce Samsung: Cleaning and Disinfecting the Probe